Algemene vrijwilligers vergadering van 27 maart 2014 om 13.00 uur aan de Holenweg 4 Hoorn

Aanwezig:

Gerrit Hofmeijer,
Bianca en Menno Hofmeijer,
Thea Stitzinger,
Lianne Schoon,
Yvonne Court,
Melanie Reemst,
Anita,
Suzanne Werkhoven.
Sandra Bot

Afwezig: Monique Kluft, Mary Veen, Mirella van Vloten en Geertje (wordt op de hoogte gebracht door Bianca)

Opening: de (plaatsvervangend) voorzitter heet iedereen welkom

Bespreking notulen vorige vrijwilligers vergadering: niet van toepassing.

Ingekomen agendapunten:

• Voorbereiding verandering in het bestuur, medio 2014

• Elke vrijwilliger dient een contract te tekenen waarin de rechten/plichten vastgelegd worden van de vrijwilligers van de Kkb Hoorn. Iedere vrijwilliger dient zich aan deze regels te houden.

• Afwas en opruimen horen ook bij de taken van de vrijwilligers.

• Onder werktijd winkelen? Duidelijkheid voor iedereen.

• Kinderen van de vrijwilligers worden ingeschreven.

Rondvraag – kamp – wat te doen bij lastige klanten – ouders niet mee=ouders niet mee/blijven – welke vrijwilligers bedoelen we?
Niet: Klaas Werkhoven, Ruud Bot, Mirjam Blokdijk, Anouk Alma, Cor Alma

Sluiten van de vergadering.