Hoe werkt het bij de KKB?

Als u graag geholpen wilt worden bij de KKB Hoorn, met kinderkleding, speelgoed, school atributten enz, dan kunt u zich vervoegen bij de kinderkledingbank Oude veiling 106 1689 AD te Zwaag tijdens de openings tijden. Neemt u papieren mee waaruit blijkt dat u op of onder de armoede grens leeft, dit kan zijn een inschrijving bij de voedselbank, bank afschriften, bewijs van onvermogen enz enz. Ons werk gebied is Hoorn en omstreken, in princiepe is ieder kind dat hulp behoeft bij ons welkom.

Deze gegevens worden allen gebruikt om u in te schrijven en misverstanden te voorkomen. U privacy word volledig gewaarborgd.
Het aanbieden van potentiële klanten voor de KKB-Hoorn gebeurt via aanmelden, veelal is een bewijs van de voedselbank en of Uwv voldoende.

Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld door de voorzitter en of de secretaris. Bij twijfel over een toe- of afwijzing, beslist de coördinator.
De aanvragen worden elektronisch door ons bewaard, waarbij moet worden voldaan aan de geldende privacywetgeving.
Cliënten dienen zich aan de bij ons geldende gedrags- en fatsoensregels te houden en zich te houden aan de openingstijden.

De samenstelling van de kledingpakketen

Werkt met een punten systeem : 5 punten per kind per maand voor kleding
2 punten per kind per maand voor speelgoed

Ik wil in aanmerking komen

Als u graag geholpen wilt worden bij de KKB Hoorn, met kinderkleding, speelgoed, school atributten enz, dan kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons adres, tel.nr en openingstijden vinden op onze contact pagina.
 
Neem contact