Betreft: notulen van de bestuursvergadering van Kkb Hoorn op 11-05-2017

Aanwezig: Bianca Hofmeier, Gerrit Hofmeier, Anja Gardenier, Menno Hofmeier, Peter Pennings, Marion Mioch en Deborah

19:00 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Kamer van koophandel

De nieuwe bestuursleden moeten worden ingeschreven bij de KvK. Peter en Deborah hebben een kopie ID ingeleverd voor de aanmelding. Lisanne, Ruud en eventueel William moeten worden uitgeschreven. Menno neemt dit op zich.

Subsidie

De subsidie van 20.000,00 euro van de gemeente is toegezegd en voor de komende 4 jaar nog eens 15.000,00 euro per jaar.

Verhuizing

Bianca doet verslag over het verloop van de verhuizing naar de oude veiling. Het loopt voorspoedig en ze geeft aan dat ze voor lopen op schema.

Wij zijn klaar voor de opening op 13 mei. 

Opening

Piet Pablo komt om 10 uur de gouden schaar brengen en hiermee wordt het lintje doorgeknipt.

Er zal een hapje en drankje zijn en bij weg gaan krijgen de kinderen een kadertje en een zak friet mee. De opening zal tot 16 uur duren.

 

Openingstijden

-Maandag en schoolvakanties gesloten

-Dinsdag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00

-laatste donderdag van de maand 18:00 tot 21:00 (proefperiode)

Puntensysteem

  • Alles is 1 punt
  • Ieder kind 5 kledingpunten en 2 speelgoedpunten
  • Maximum van 15 kledingpunten per gezin. Geen maximum op speelgoed
  • Maximaal 3 nieuwe artikelen per kind
  • Geen volwassenpunten meer.

Als uitzondering in Mei 3 kledingpunten omdat we al op de helft van de maand zitten.

Activiteiten

  • De stadsspeeltuindag en huttendorp is overgenomen door stichting netwerk. De kinderen uit Purmerend kunnen daar in de speeltuin terecht en hoeven niet meer naar Hoorn te komen.
  • Voor de tieners is er in samenspraak met gemeente en kermisexploitanten een soort strippenkaart bedacht. Deze is aan te vragen bij de gemeente.
  • Er is besloten dat er een dag voor de tieners word georganiseerd. Gedacht word aan een dag streekbos (klimmuur, kano, bbq enz). Dit idee word nog verder uitgewerkt.

Vrijwilligers

*De indeling van de winkel is in 4 gedeeltes ingedeeld met 4 leidinggevende. -Baby/Jessica

-Kids/Deborah -Tieners/Thea -Grotere tieners/Zussie

* Bianca geeft aan dat vrijwilligerspunt een aantal cursussen, zoals reanimatie enz. aanbied voor onze vrijwilligers. Zij wil dit aan geven bij de vrijwilligers, zodat ze hier ook gebruik van gaan maken.

Tenslotte

  • Kwam de vraag vanuit de scouting of de afrekening van de Nuon al binnen was
  • De volgende bestuursvergadering is gepland op 21 september 2017

Afsluiting